M&A BY EVERBERG

Vi erbjuder rådgivningstjänster vid företagsförvärv av företag som har uppenbart allmännyttig karaktär för polska ekonomin.
Vi samarbetar både med privata och institutionella investerare. Vi råder även investeringsfonder.
Vi får referenser för transaktioner med DUNS-numret.
Vi samarbetar samtidigt med flera M&A kunder.
due diligence, företagsförvärv, transaktion, avtalet om företagsförvärv, samäganderättsavtal, M&A, LBO-förvärv, MBO-förvärv, tag along, drag along, call, put, sekretessavtal, avsiktsförklaring, term sheet, koncentration, Konsumentverket