RYNKI KAPITAŁOWE BY EVERBERG

Łączymy różnorodne aspekty doradztwa w obszarze rynku kapitałowego (emisja i obrót prawny papierami wartościowymi, programy motywacyjne dla pracowników, ład korporacyjny, transparentność w relacjach z akcjonariatem spółek publicznych).
Doradzamy strategicznie w kształtowaniu polityki informacyjnej emitentów wykorzystując nie tylko znajomość przepisów, ale też intuicję, którą można nabyć wyłącznie poprzez wieloletnie doświadczenie w pracy ze spółkami giełdowymi.
Jesteśmy na bieżąco z wytycznymi organu nadzoru i aktualną praktyką rynkową.
Nasi doradcy to autorzy innowacyjnych koncepcji optymalizacyjnych, wielu publikacji prasowych oraz pierwszego praktycznego komentarza do ustawy o obligacjach.
obligacje, emisja, emitent, obligatariusz, KNF, spółki publiczne, obowiązki informacyjne, FIZ, optymalizacja, Rozporządzenie MAR, inwestor, instrumenty finansowe, akcje, papiery wartościowe, dywidenda, GPW, debiut, New Connect, Catalyst, prospekt emisyjny, IPO, emisja papierów dłużnych, dom maklerski, giełda, informacja poufna, raport bieżący, akcjonariusz