M&A BY EVERBERG

Doradzamy w prowadzeniu procesów akwizycyjnych „podmiotów o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki”.
W ramach stałej współpracy obsługujemy inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, jak również fundusze inwestycyjne.
Legitymujemy się referencjami dla transakcji o wolumenie dziewięciocyfrowym.
Stale realizujemy równolegle kilka procesów w obszarze M&A.
due diligence, fuzje, przejęcia, transakcje, umowa akwizycyjna, porozumienie wspólników, M&A, wykup lewarowany (LBO), wykup menedżerski (MBO), umowy wspólników, tag along, drag along, opcja call, opcja put, NDA, list intencyjny, term sheet, koncentracja, UOKIK