PERSONUPPGIFTER BY EVERBERG

Våra rådgivare tillhör de första specialister i Polen som har upptäckt hur stor roll rådgivning spelar när det gäller skyddet av personuppgifter.
Vi ökar kommersiella tillämpningar av databaser och säkerheten vid deras bearbetning i företagsgrupper, marketing avdelningar och HR avdelningar.
Vi deltar i konsulteringar och lagstiftningsprocesser – vi påverkar regler i Polen och i Europeiska Unionen för hur personuppgifter ska behandlas.
Våra rådgivare är författare till flera hundra publikationer. Vi har hållit många undervisningar och konferenser om personuppgifter.
hosting, cookies, PUL, privatliv, SSL, dokumentation, informationssäkerhet, monetarisering, överenskommelse, informationsplikt, läcka, säkerhetsincident, retention, cloud computing, identifiering, överföring av data, företagsgrupper, marketing, beacony, känsliga uppgifter, registrering, bloggar, revision, undervisningar